konya iş sağlığı ve güvenliği - Asır Osgb

"İş Sağlığı ve güvenliği"

"İş Güvenliği ve İş Sağlığına Dair Herşey"

Kurumsal


İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün gelişmesine katkı sağlayıp, çalışmalarımızı profesyonel ve ihtiyaçlara cevap verebilen kalite prensibi doğrultusunda hizmet veriyoruz. İSG hizmetlerini kendi altyapı, ekip ve ekipmanlarımız ile karşılıyoruz.Deneyimli ve uzman kadromuz ile işverenlerin güvenilir tercihiyiz.

konya iş sağlığı ve güvenliği - Asır Osgb

Hizmetlerimiz


 • Bakanlık onaylı iş güvenliği uzmanlığı hizmeti

  - İşyerlerinin sektörel yapısıyla alakalı işyerlerinde işin risk grubuna uygun (A, B veya C sınıfı) sertifikalı bakanlıkça yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanlığı hizmeti vermekteyiz.
  - İş güvenliği uzmanları mesleki risklerin önlenmesi, işyerlerinde güvenli çalışma ortamı sağlanması konularında çalışmalar yapmaktadır.
  - Asır İş Sağlığı ve Güvenliği'nden çalışanlara ve yöneticilere gerekli eğitimlerinin verilmesi,
  - İş sağlığı kurulu oluşturulması, bilinçlendirme, kişisel koruyucu donanımların seçimive kayıtların tutulması,
  - İşyerinde alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını denetlemek, İş kazası kayıtlarının tutulması ve yasal konularda gerekli işlemlerin yapılması.
  - Acil durum müdahale ekiplerinin oluşturulması, eğitimlerinin verilmesi ve tatbikatlarının yapılması.
  - Çalışma izinlerinin düzenlenmesi gibi konularda hizmet alabilirsiniz.

 • Bakanlık onaylı işyeri hekimliği hizmeti

  - Türkiye’deki tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup, YÖK’ten denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış hekimler Asır İş Sağlığı ve Güvenliği'nden hizmet alabilir.
  - İşveren, işyerlerinde alınması gereken İSG tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi hizmetlerinin sağlanması, koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Sağlık Personelini (Sağlık Memuru, Hemşire) görevlendirmekle yükümlüdür.
  - Çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak
  - İşçilerin sağlık ve çalışma,işe giriş, periyodik muayene formuna yazmak ve fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
  - İşyerinde çalışanların sağlığınındaha iyi koşullarda olması amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.
  - Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak.

 • İş sağlığı ve güvenlik eğitimleri

  Asır İş Sağlığı ve Güvenliği olarak düzenlemekte olduğumuz İş Sağlığı ve güvenliği eğitimlerimiz şu şekildedir. İşverenler, çalışanlarına en az aşağıda belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamakla yükümlüdür.
  - Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
  - Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
  - İşyeri temizliği ve düzeni
  - İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
  - Meslek hastalıklarının sebepleri,
  - Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,ilkyardım
  - Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
  - İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, gibi konularda bilgi sahibi olmalıdır.

 • Risk değerlendirmesi ve analizi

  Asır İş Sağlığı ve Güvenliği her biri konusunda tecrübeli bakanlıktan A, B, C sınıfı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanları ile işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk analizi çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Risk değerlendirmesi aşağıdaki adımları kapsamaktadır.
  - Meydana gelebilecek her hangi bir tehlikeyi önceden görebilmek
  - İstenmeyen durumların önlenmesini sağlamak
  - Can ve Mal kaybını engellemek
  - Daha sağlıklı ve güvenilir ortamlarda çalışmayı sağlamak
  - Personelin moralini yüksek tutarak verimliği arttırmak
  - Sorumlulukların ve görevlerin tüm personel tarafından bilinmesini sağlamak.

 • Acil durum planı

  Acil Durum Planları; Kanuni zorunlulukları, ekipleri, görevlendirmeleri, planlamayı, organizasyonu, iletişimi, haberleşmeyi, gerekli ekipmanları, güvenli bölgeyi, eğitimleri, tatbikatları, kontrolü, denetimi ve tüm aşamaların dokümantasyonunu kapsar. Acil Durum Planı ile; acil durumlar karşısında oluşabilecek maddi ve manevi kayıplar en aza indirilmiş olur.

 • Saha kontrolleri ve raporlamaları

  Asır İş Sağlığı ve Güvenliği bu eğitime, A B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yüksek lisans yapanlar ile iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği bölümlerinde çalışanlar ve yöneticiler katılabilir.
  - Koordinasyon
  - Kalite Kontrol
  - Ekipman ve Malzeme
  - Uygulama Kontrolü
  - Testlere İştirak
  - Kesin Hesap

 • İşyeri ölçümleri

  İşverenler, çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Asır İş Sağlığı ve Güvenliği çalışanların işyerinde maruz kaldığı tehlikelerin belirlenmesini, ölçülmesini ve ortadan kaldırılmasına yönelik hizmetler verir.s

 • Lpg sorumlusu müdürlük hizmetleri

  Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, güvenli ve ekonomik tesislerin gerçekleştirilmesi amacıyla, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirmelerini sağlamaktır.

 • İstasyon TSE başvuru ve takibi

  Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi; yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üretici veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade eder.

 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı

  İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı uzmanlarımızla sizlere hizmet vermekteyiz.

İletişim | Ulaşım

Konya Meram Taksi